l’associació

l’associació

QUI SOM?

Amuc Bcn (Associació de músics i músiques del carrer i del metro de Barcelona) és una entitat cultural sense ànim de lucre que organitza al col·lectiu d’artistes que toquen al metro. Han passat per ella més de 600 persones, de les quals en són sòcies actives entre 80 i 120. Totes les que han passat les proves són sòcies fins que ho desitgin i per tant poden tocar als punts assignats per TMB (Transports Metropolitans de Barcelona).

El nostre col·lectiu es va fundar a mitjans dels 90 quan un conjunt d’artistes van unir-se per tractar d’harmonitzar i organitzar les actuacions musicals a l’espai públic de Barcelona. Amuc Bcn va sorgir de la necessitat de defensar els seus drets, llibertats i intesessos generals. Més tard, ja al 2000, es va especialitzar en concret a la música del metro, en diàleg amb TMB.

L’associació va anar evolucionant al llarg dels anys després de molta feina i implicació activa fins a convertir-se en un projecte pioner a Europa d’autogestió cultural, assambleari i participatiu. Durant aquests anys hem generat projectes culturals de tota mena: cicles de concerts, festivals, discos, xerrades, exposicions…

La nostra principal motivació és promoure l’empatia, solidaritat i unió en la diversitat dels i les integrants per seguir sent el grup humà multicultural i apassionant que és ara.

COM FUNCIONEM?

Per aconseguir una bona autogestió organitzem una trobada cada quinze dies en tres apartats diferenciats:

1. Assemblea general informativa:

En primer lloc es fa una exposició dels temes a tractar. Es presenten propostes, s’obren debats i es prenen decisions conjuntes, sempre democràticament. Es fomenta en tot moment la participació i inclusió de totes les persones per arribar a un enteniment i, a ser possible, al consens.

2. L’Apuntada:

Després de l’assemblea es barrejen els carnets de qui ha vingut i l’ordre aleatori que surt s’apunta unes taules. En elles apareixen per una banda els espais disponibles al metro i per l’altra els torns horaris de dues hores.

Llavors es procedeix a cridar la gent per l’ordre del sorteig i es realitza la reserva per a dues setmanes. Fem servir un sistema rotatiu complex que busca garantir la igualtat d’oportunitats per a totes les persones associades, independenment del seu estil musical, procedència, experiència o antigüitat dins el projecte.

3. La Participativa

Es tracta de la comissió de foment i gestió de la participació. S’acaba el dia amb aquest espai obert on qualsevol pot dir la seva i fer propostes, presentar projectes i debatre més profundament els temes a tractar. Aquesta comissió assumeix la responsabilitat de ser el centre d’anàlisi i de debat obert de l’associació. No pren decisions rellevants per sí mateixa, però elabora propostes per tractar-les a la propera assemblea, on es debatran i es prendran les decisions definitives.

 

FINANÇAMENT

Amuc Bcn és una associació cultural sense ànim de lucres i sobreviu gràcies a una quota anual que aporten les sòcies i els socis de manera voluntària. Aquesta mesura va ser proposada per la comisió de tresoreria al 2016 després d’un estudi de sostenibilitat i es va concretar en assemblea general per consens.

Ens sentim amb la obligatorietat ètica de contribuir a la causa totes les persones que tinguem el carnet vigent i anem a les assemblees per reservar els horaris d’actuació.