associació de músics 

del carrer i del metro 

de barcelona