Superem les barreres

La música és universal i tothom té dret a accedir-hi amb les mateixes oportunitats. Hem de fer-la més accessible i a l’hora utilitzar-la com a eina per a millorar la inclusió social.

Recentment, Dani Royo, musicoterapeuta d’ASPACE (Associació de Paràlisi Cerebral), acompanyat d’altres músics membres d’aquesta entitat han visitat l’assemblea d’Amuc, manifestant la seva voluntat de participar activament del projecte de Músics del Metro.

Des de fa uns anys, ASPACE aposta per activitats artístiques com a teràpia individual i col·lectiva, com per exemple, la música, però vol anar més enllà, té ganes d’apoderar a noies i nois per a que comparteixin la seva creació amb la societat, per tant, troben en el projecte de Músics del Metro, una oportunitat favorable per aconseguir alguns dels seus objectius, com és visibilitzar i normalitzar el col·lectiu de persones amb paràlisi en tants àmbits com sigui possible.

Des d’Amuc valoren molt positivament aquest apropament, ja que és una bona ocasió per establir nous contactes i nodrir amb més pluralitat i diversitat el projecte i l’associació.

Es possible que neixi un nou repte per Amuc, que bé podria ser, el d’implicar-se, d’alguna manera, a fer que totes les estacions del metro puguin ser accessibles totalment, perquè ningú trobi cap barrera que impedeixi l’expressió a través de la música als espais habilitats, per a que tots els socis i usuaris del metro gaudeixin d’aquest espai i mitjà de transport per igual. Emergeixen així, noves sinergies entre col·lectius en lluita constant, que exigeixen els seus drets i s’impliquen en processos de transformació social.

Deixa un comentari